Obiščite tudi spletno stran VEIT TEAM

 

Nagradni vikend - S FORDOM NA POTEP

Sodelujte in zadenite vikend vožnjo s FORD ST LINE SUV-om!

 

 

 

 • Super nagradni VIKEND

  S FORDOM ST LINE SUV-om NA POTEP

  Sodelujte v našem nagradnem vikendu in zadenite vikend vožnjo s športnim Ford ST Line SUV-om! Sodelujete preprosto! Le sporočiti nam morate, kateri FORD ST Line SUV vam je pisan na kožo? 

  A: FORD KUGA ST Line - družinski SUV

  Prostorna notranjost in športen videz. S sodobnim slogom Ford Kuga premaga vse ovire in navduši s prefinjenostjo.

  B: FORD ECOSPORT ST Line - mestni SUV

  Zmogljiv, učinkovit in inteligenten. Mali športni SUV, ki vam vlije navdušenje nad vožnjo. 

  Napačnega odgovora ni! Izžrebali bomo kar 2 nagrajenca, ki prejmeta:

  1x vikend vožnja s Ford Kugo ST-line

  1x vikend vožnja s Ford EcoSport ST-line

   

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra VEIT TEAM

V nagradni igri lahko sodelujete od 12.7.2018 do 26.7.2018.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni sestavljanki:

SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator: VEIT TEAM trgovsko in servisno podjetje, d.o.o., Čufarjeva ulica 24, 1230 Domžale (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z izvajalcem: PNV produkcija novih vizij d.o.o., Medenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec), prireja nagradno igro »S FORDOM NA POTEP« (v nadaljevanju nagradna igra).

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. V primeru, da so mladoletniki izbrani za nagrade, starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri izvajalcu in njihovi ožji družinski člani.

NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN PRAVILA SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujete tako, da izpolnite obrazec na spletni strani nagradne igre in kliknete na gumb pošlji.

Do spletne strani z nagradno igro lahko dostopate na naslednje načine:

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD

V nagradnem skladu je omejeno število nagrad (2):

1x vikend vožnja s Ford Kugo ST-line

1x vikend vožnja s Ford EcoSport ST-line

** Organizator bo prejemnike nagrade izbral po zaključku nagradne igre, 27.7.2018 na svoji Facebook strani. Organizator bo izbral 2 nagrajenca in sicer med prijavljenimi sodelujočimi na spletni strani nagradne igre, ki so odgovorili na nagradno vprašanje. Nagrajenec bo po opravljenem izbiranju o rezultatih obveščen na Facebook strani podjetja Veit Team na časovnici profila podjetja. Nagrado bo nagrajenec lahko prevzel v roku 7 delovnih dni od dneva, ko bo izvajalcu sporoči svoje podatke, kot je določeno v nadaljevanju. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Evropsko regulativo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri in za obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene neposrednega trženja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v tem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre in v primeru, ko to od njega zahtevajo zakonske določbe.

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali na elektronski naslov: info@veitteam.si, zahteva, da v 10 dneh preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani VEIT TEAM.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na: info@veitteam.si.

 

VEIT TEAM trgovsko in servisno podjetje, d.o.o.,

Čufarjeva ulica 24,

1230 Domžale

×

Politika varovanja osebnih podatkov

Splošno

VEIT TEAM d.o.o., Čufarjeva ulica 24, Vir, 1230 Domžale (v nadaljevanju: ponudnik), se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnih strani. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnih strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu ponudnik posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje največ naslednje uporabnikove podatke:

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke obdeloval v naslednje namene:

Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva:

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegovih spletnih strani. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen:

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Ponudnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

 

×