Ugodna financiranja

 1. Lizing

Lizing je ena najbolj fleksibilnih oblik financiranja, pri kateri lizingodajalec kupi predmet lizinga po izbiri lizingojemalca in mu ga da v uporabo za poslovne in/ali zasebne namene. Lizingodajalec ostaja lastnik predmeta lizinga ves čas trajanja pogodbene obveznosti ali tudi dlje, če je tak pogodben dogovor.

Finančni lizing je najpogostejša oblika lizinga, pri kateri kot lizingojemalec pridete do lastništva nad predmetom lizinga z odplačevanjem obrokov v dogovorjenem obdobju (običajno od 1 do 7 let).

Prednosti finančnega lizinga

Prednosti finančnega lizinga so:

  • hitra odobritev;
  • malo potrebne dokumentacije;
  • možnost različnih zavarovanj financiranja;
  • fleksibilnost pri zapadlosti obrokov (četrtletno, polletno, letno, dveletno);
  • možen preostanek vrednosti po koncu financiranja, kar zmanjša obrok.

Sodelujemo z različnimi podjetji, kot so Summit Leasing, SKB Leasing in GB Leasing. Pogoj je kasko zavarovanje.

Prednosti pri nas sklenjenih financiranj:

- Plačilo na položnice do 96 mesecev (8 let) za nova vozila, minimalni polog je 10 odstotkov.
- Placilo na položnice za rabljena vozila; starost vozila do konca izplačila ne sme presegati 12 let (npr 8 let staro vozilo lahko odplačujete 4 leta oziroma 48 mesecev).
- Financiranje po sistemu POL/POL za obdobje enega leta. Ob prevzemu vozila plačate prvo, čez eno leto pa drugo polovico z obrestmi.
- Financiranje po sistemu 3 x 3 za obdobje dveh let: ob prevzemu vozila plačate prvo tretjino, čez eno leto drugo tretjino z obrestmi in tretji obrok z obrestmi čez dve leti.

Poleg ugodnega financiranja vam lahko v takšnih primerih uredimo obvezno lN kasko zavarovanje s popustom do 50 %.

2. Krediti

Poleg sicer danes veliko bolj priljubljenega lizinga vam lahko pomagamo tudi s financiranjem na klasičen kredit, pri čemer vse potrebno lahko uredite pri nas.

Kredit je oblika financiranja, pri kateri kot kreditojemalec postanete ekonomski in pravni lastnik vozila že ob podpisu pogodbe. V tem primeru kreditojemalec od vas tudi ne zahteva zavarovanja avtomobilskega kaska.

3. Poslovni najem

Poslovni najem je namenjen domačim in tujim pravnim osebam ter imetnikom zasebnih dejavnosti, ki potrebujejo celovite storitve za upravljanje voznega parka. 

Poslovni najem vozila za podjetja je idealna rešitev za poslovne subjekte, ki želijo optimizirati vozni park in znižati fiksne stroške, ki spremljajo registracije, vzdrževanja, osveževanje voznega parka, pa tudi izplačevanje kilometrin.

Gre za najem enega ali več vozil za določeno obdobje. Stranka izbere model in opremo vozila, pri tem pa je razbremenjena vseh organizacijskih skrbi in komunikacije z različnimi dobavitelji. Poslovni najem vključuje financiranje (operativni lizing), vzdrževanje pnevmatik, nadomestno vozilo, 24-urno asistenco in podobno. V času trajanja najemne pogodbe in po njenem preteku ostane najemodajalec pravni lastnik vozila.